Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV

20.04.2012
Vlada RS je na 11. redni seji, ki je potekala 19. aprila 2012, sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2012)D/3693 z dne 28. februarja 2012 zaradi neizpolnitve obveznosti iz 167. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (kršitev št. 2011/4182).
Republika Slovenija navedeno ureditev z omejevanjem pravice do odbitka DDV pri računih, ki niso poravnani v zakonsko določenem roku, ki je vključena v 66.a člen Zakona o davku na dodano vrednost uporablja od 16. marca 2011, ko je začel veljati Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D). Temeljni cilj uvedbe takšne ureditve v pogojih, ko se slovensko gospodarstvo sooča s plačilno nedisciplino in se veliko plačil med davčnimi zavezanci, kljub opravljenim dobavam blaga ali opravljenim storitvam, opravi pozneje, kakor je bilo dogovorjeno, je bil spodbuditi pravočasno plačevanje in odpraviti zamude pri plačilih med davčnimi zavezanci in je predstavljal podporo drugim ukrepom za okrepitev plačilne discipline.

Vlada seznanja Evropsko komisijo, da je pripravila spremembo ZDDV-1 in vanjo vključila črtanje 66.a člena, s čimer se ukinja omejevanje pravice do odbitka v primerih, ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, ne plača ali ga plača le delno in neplačanih računov ne vključi v sistem obveznega pobota po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih. Vzvode za okrepitev plačilne discipline bo Slovenija poskušala poiskati v drugih predpisih izven sistema DDV.

Predvideno je, da bo sprememba ZDDV-1 uveljavljena naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada je 29. marca 2012 določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, skupaj s predlogom, da Državni zbor predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Če bo Državni zbor sledil predlogu vlade, bo predlog zakona obravnavan predvidoma na majskem zasedanju. Takšen postopek bo omogočil, da bi bil zakon uveljavljen najkasneje do 15. junija 2012.

Nemudoma po objavi tega predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bo ta predpis tudi ustrezno notificiran, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko bazo Komisije.

Vir: UKOM
Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >