Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki

30.04.2012
Ob koncu 2011 je bilo v Sloveniji skoraj 394.000 medobčinskih delovnih migrantov ali nekaj več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva. Iz sosednjih držav je dnevno prihajalo na delo v Slovenijo okoli 2.250 tujcev.
Polovica delovno aktivnih oseb odhaja na delo v drugo občino

Medobčinski delovni migranti so osebe, katerih občina prebivališča ni hkrati tudi občina njihovega delovnega mesta. Takšnih oseb je bilo v letu 2011 skoraj 394.000, kar je dobra polovica delovno aktivnega prebivalstva pri čemer kmetje niso upoštevani.

Vedno manj zaposlitev v občinah prebivališča

Delovno aktivnih prebivalcev, ki imajo delovno mesto v občini, v kateri imajo tudi prebivališče, je iz leta v leto manjše. Ob koncu leta 2011 jih je bilo nekaj več kot 390.000 ali 49,8% delovno aktivnega prebivalstva. V primerjavi z letom 2010 se je ta delež zmanjšal za 0,6 odstotne točke.
Deleži delovno aktivnih, ki so imeli svoje delovno mesto v isti občini kot svoje prebivališče, so bili v letu 2011 največji v naslednjih občinah: Ljubljana (85 %), Novo mesto (76 %), Maribor (75 %) in Idrija (72 %).
To pomeni, da je imelo 85 % (ali okoli 110.000) Ljubljančanov tudi delovno mesto v Ljubljani, preostalih 15 % (ali nekaj več kot 16.000) pa je odhajalo na delo v druge občine. Iz drugih občin pa je prihajalo na delo v Ljubljano skoraj 111.000 oseb.

Število t. i. »izrazito delovnih« občin manjše

Če je število delovnih mest v posamezni občini vsaj za 16 % večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, potem taka občina spada med t. i. »izrazito delovne« občine. Ob koncu leta 2011 je bilo med take občine uvrščenih naslednjih 15 občin: Trzin, Murska Sobota, Šempeter - Vrtojba, Ljubljana, Nazarje, Kidričevo, Lenart, Celje, Maribor, Zreče, Novo mesto, Gornja Radgona, Ptuj, Velenje in Nova Gorica. V letu 2010 se je med izrazito delovne občine uvrščala še občina Slovenj Gradec, v letošnjem letu pa je bila razporejena med »zmerno delovne« občine.

Občina Trzin ostaja zaposlitveno najprivlačnejša

Med »izrazito delovnimi« občinami je kot zaposlitveno zelo privlačna še posebej izstopala občina Trzin. Po statističnih podatkih je imela v letu 2011 tri in pol krat več delovnih mest, kot je bilo delovno aktivnih prebivalcev s prebivališčem v tej občini. Po drugi strani pa je bilo le 23,4 % prebivalcev občine Trzin (ali nekaj več kot 360) tudi zaposlenih v svoji občini, preostalih 77 % delovno aktivnih prebivalcev te občine (ali skoraj 1.200) pa je odhajalo na delo v druge občine.

Mestne občine

Od enajstih mestnih občin je bila v letu 2011 večina uvrščenih v kategorijo »izrazito delovne občine«; preostale tri mestne občine (Slovenj Gradec, Koper in Kranj) pa so bile uvrščene v kategorijo »zmerno delovne občine«.

Le tri pretežno bivalne upravne enote

V letu 2011 (kot tudi v letu 2009 in 2010) so bile v kategorijo »pretežno bivalna« upravna enota razvrščene tri, in sicer upravne enote Litija, Vrhnika in Tržič. To pomeni, da je imelo v njih na voljo tudi delovno mesto le od 36 % do 55,9 % njihovih prebivalcev, drugi prebivalci pa so odhajali na delo izven svoje upravne enote.

Medregijski delovni migranti

Ob koncu leta 2011 je bilo 16,9 % medregijskih delovnih migrantov, ali za 0,7 odstotne točke več kot v letu 2010.
Osrednjeslovenska statistična regija ostaja edina, ki ima več delovnih mest kot zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev, leta 2010 je bila takšna še obalno-kraška statistična regija.

Tujci - dnevni migranti iz sosednjih držav

Tujci dnevni migranti so osebe, ki so državljani sosednjih držav (Italije, Avstrije, Madžarske ali Hrvaške) in delajo v Sloveniji, vendar tu nimajo prijavljenega nobenega prebivališča. Ob koncu leta 2011 je bilo v Sloveniji zaposlenih okoli 2.250 tujcev dnevnih migrantov, največ (okoli 1.650) jih je prihajalo iz Hrvaške, in iz Italije (okoli 320). Glede na predhodne leto 2010 se je število tujcev dnevnih migrantov zmanjšalo za nekaj manj kot 100.

Vir: Stat.si

Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >