Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita

25.09.2012
V Davčni upravi RS ostro zavračajo trditve Obrtno podjetniške zbornice glede domnevno sporne obdavčitve družb z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.). Aktivnosti DURS glede omenjene obdavčitve imajo nesporno zakonsko podlago. Stališče DURS glede obravnave tega področja je bilo javno objavljeno že konec leta 2010. Še posebej pa zavračajo namige o drugačni obravnavi odvetniške dejavnosti in OZS pozivajo naj nemudoma javno predstavi argumente za te (posredne) obtožbe dela DURS. V nasprotnem od OZS zahtevajo javni umik teh namigovanj.
Kljub jasni zakonski podlagi in pojasnilu, ki je bilo na spletni strani DURS objavljeno že 16.12.2010, torej pred dobrim letom in pol, je davčna uprava zavezancem (d.n.o.), ki niso izpolnili svojih davčnih obveznosti, poslala pozive, na podlagi katerih imajo takšni zavezanci možnost poravnave obveznosti, ne da bi jih doletele sankcije.

Aktivnosti na tem področju so se začele že v letu 2009, zato DURS čudi, da je OZS prav v tem trenutku tako ostro in neargumentirano napadla delo DURS. Upamo, da tovrstne obtožbe niso povezane z dokazovanjem nujnosti ohranitve čim večjega števila članstva v OZS oziroma z ozkimi osebnimi interesi. Če OZS ocenjuje, da zakonska ureditev tega področja ni ustrezna, potem mora OZS, v skladu z zakonodajnim postopkom, predlagati spremembe. Vsekakor pa to ni razlog za grob napad na delo DURS, ki zgolj izvaja veljavno zakonodajo.

DURS podaja še rezultate na tem področju. Od konca leta 2010 do konca julija 2012 je bilo izvedenih 325 nadzorov, v katerih je bilo skupno dodatno odmerjenega 920.684 evrov davka. Nadzor v tem trenutku še aktivno poteka, potrebno pa je poudariti, da je organ druge stopnje že potrdil eno prvih odločitev Davčne uprave RS.

Plačnik davka (v tem primeru je to d.n.o.) mora za davčnega zavezanca sam izračunati davek v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-2), ki ga mora predložiti davčnemu organu na način in v roku, ki je predpisan z zakonom o davčnem postopku ali zakonom o obdavčenju. V postopku davčnega nadzora davčni organ le ugotavlja, ali je davčni zavezanec izpolnil svojo obveznost in obračunal davčno obveznost v pravilni višini in od pravilnih osnov.

Dobiček, ki ga ustvari d.n.o. tekom poslovnega leta, se na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 avtomatično pripiše kapitalskim deležem družbenikov. Pripis dobička kapitalskim deležem se obdavči kot dividenda, skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakon o dohodnini – ZDoh-2. Dobiček se pripiše kapitalskemu deležu družbenikov, ko je potrjeno oziroma sprejeto letno poročilo. S tem nastane zahtevek za izplačilo (pripis) dobička.

VIR
Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >