Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Kilometrina

25.09.2012

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Potni stroški za javni sektor od 1. 6. 2012 dalje.

Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 4. 9. 2012 do 1.10.2012: 1,576 EUR

8 %: 0,12608 EUR
18 %: 0,28368 EUR
30 %: 0,4728 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 21. 8. 2012. do 3. 9. 2012: 1,562 EUR

8 %: 0,12496 EUR
18 %: 0,28116 EUR
30 %: 0,4686 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 7. 8. 2012. do 20. 8. 2012: 1,507 EUR

8 %: 0,12056EUR
18 %: 0,27126 EUR
30 %: 0,4521 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 24. 7. 2012. do 6. 8. 2012: 1,482 EUR

8 %: 0,11856 EUR
18 %: 0,26676 EUR
30 %: 0,4446 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 10. 7. 2012 do 23. 7. 2012: 1,433 EUR

8 %: 0,11464 EUR
18 %: 0,25794 EUR
30 %: 0,4299 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 27. 6. 2012 - 9. 7. 2012: 1,374 EUR

8 %: 0,10992 EUR
18 %:0,24732 EUR
30 %:0,4122 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 12. 6. 2012 - 26. 6. 2012: 1,414 EUR

8 %: 0,11312 EUR
18 %: 0,25452 EUR
30 %: 0,4242 EUR
Cena neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
od 1. 6. 2012 - 11. 6. 2012: 1,427 EUR

8 %: 0,11416 EUR
18 %: 0,25686 EUR
30 %: 0,4281 EURDogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:

- ohranitev povrnitve stroškov za javni prevoz v nespremenjeni višini;
- povrnitev kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, če javni prevoz ni možen;
- upravičenost do povračila stroškov nad 2 km razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja dela;
- omejitev najvišjega mesečnega zneska povračila z višino minimalne plače (izjema so javni uslužbenci, ki so premeščeni, prevzeti ali so po volji delodajalca sklenili
   pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju);
- v primeru organiziranega ali zagotovljenega brezplačnega prevoza na delo in z dela zaposleni ni upravičen do povračila stroškov prevoza;
- če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, ima pravico do povračila stroškov od kraja službenega stanovanja;
- Če zaposleni dodelitev službenega stanovanja zavrne, se mu povrnejo stroški prevoza od kraja predloga dodelitve službenega stanovanja.

Nadomestilo za ločeno življenje:

- nadomestilo zajema nadomestilo za stroške stanovanja v višini 140,54 €;
- ukine se nadomestilo za prehrano;
- upravičenje do nadomestila je vezano na razporeditev na delo več kot 70 km izven kraja bivališča ožje družine.

Dnevnice za službena potovanja v tujino:

- znižanje dnevnice za 20%;
- dnevnica pripada za potovanja od 10–14 ur in nad 14 ur.

Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene:

- kilometrina za občasno uporabo lastnega vozila v službene namene znaša 18% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov;
- kilometrina za uporabo lastnega vozila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Dnevnice za službena potovanja v državi:

- višina 16 €;
- določitev enotne dnevnice, in sicer samo za službena potovanja, ki trajajo nad 12 ur;
- ukinitev dnevnice za potovanja od 6–8 ur in 8–12 ur;
- določitev dodatnega regresa za prehrano v primeru službenega potovanja v trajanju 8 do 12 ur;
- če je v okviru službenega potovanja zagotovljena celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice.
Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >