Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Povprečne mesečne plače - februar 2012

26.04.2012
Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 je znašala malo manj kot 990 EUR; od povprečne mesečne neto plače za januar 2012 je bila za 0,5 % nižja.
Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 realno za 1,1% nižja od plače za januar 2012
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 je znašala 1.523,11 EUR; v primerjavi s plačo za januar 2012 je bila nižja, in sicer za 0,4%, v primerjavi s plačo za februar 2011 pa je bila za 2,0% višja. Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 pa je znašala 988,47 EUR; od povprečne mesečne neto plače za januar 2012 je bila nižja za 0,5%.

Cene življenjskih potrebščin so se v februarju 2012 v povprečju zvišale za 0,6%, zato se je povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 glede na prejšnji mesec realno znižala za 1,0%; glede na februar 2011 je bila realno nižja za 0,9%. Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 se je glede na prejšnji mesec realno znižala za 1,1%.

Povprečna mesečna bruto plača najbolj upadla v dejavnosti promet in skladiščenje
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 se je v primerjavi z januarjem 2012 znižala v večini področij dejavnosti, najopazneje v področjih dejavnosti promet in skladiščenje (za 4,1%) in gostinstvo (za 3,1%). Zvišanje pa je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,7%) in v predelovalnih dejavnostih (za 1,9%).

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 nižja od slovenskega povprečja v enajstih statističnih regijah
Med 12 statističnimi regijami je bila povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 višja od slovenskega povprečja le v eni, nižja od tega povprečja v enajstih. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2012 so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, 1.727,83 EUR, najnižjo pa v pomurski, 1.317,26 EUR.

Tabela 1: Povprečne mesečne plače in nominalni indeksi povprečnih mesečnih plač pri pravnih osebah, Slovenija, februar 2012


EURIndeksi
II 12Ø I - II 12Ø XII 11-II 12II 12
I 12
II 12
II 11
Ø I-II 12
Ø I-II 11
II 12
Ø 11
Bruto plača1.523,111.526,081.532,8199,6102,0102,199,9
Neto plača988,47991,00993,8099,5101,9102,1100,1
Vir: SURS
Tabela 2: Indeks povprečnih bruto plač pri pravnih osebah, Slovenija, februar 2012


II 12
Ø III 11 - II 12
Slovenija99,6
Vir: SURS
Tabela 3: Realni indeksi povprečnih mesečnih plač pri pravnih osebah, Slovenija, februar 2012


II 12
I 12
II 12
II 11
Ø I-II 12
Ø I-II 11
Bruto99,099,199,5
Neto98,999,099,5
Vir: SURS
Grafikon 1: Povprečna mesečna bruto plača pri pravnih osebah, statistične regije, Slovenija, februar 2012
Grafikon 1: Povprečna mesečna bruto plača pri pravnih osebah, statistične regije, Slovenija, februar 2012
Vir: SURS

Metodološko opozorilo
Podrobnejši končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za februar 2012 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer 25. aprila 2012.

Vir: Stat.si
Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >