Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Cenik dodatnih storitev


Spodaj si lahko ogledate cenik dodatnih storitev, ki jih nudimo našim partnerjem oziroma naročnikom paketov spletne rešitve Entro.

Oblikovalske storitve

Izdelava logotipa podjetja
20,00€/ura
Oblikovanje tiskanih predlog po naročilu
22,90€/ura
Oblikovanje slik
5,00€/slika
Oblikovanje predloge za obveščanje
22,90€/ura
Dodelava oblikovanja kataloga
22,90€/ura
Računovodske storitve

Ura svetovanja (v zvezi z zakonodajo, kompleksnejša vprašanja,..)
36,90€
Druge storitve

Uvajanje v delo s programom Entro
43,90€
Dodatne nastavitve programa Entro
40,90€
Kilometrina
0,44€/km
Tehnična pomoč
42,90€
Ponovna aktivacija računa zaradi neplačila
28,00€
Prenos podatkov iz neaktivnega računa
30,00€/ura
Prenos plačnika storitev na novo organizacijo
68,90€
Gostovanje spletnega kataloga 100mb /mesec
3,90€
Gostovanje programa Entro 1gb /leto
26,90€

Dodatne storitve se obračunavajo na podlagi dogovora s stranko.

Najmanjša obračunska enota je 0,5ure. Delo po 16.uri, na željo stranke, se obračuna 30% več kot je vrednost ure svetovalca oziroma tehničnega svetovalca. Delo ob sobotah in nedeljah, na željo stranke, se zaračuna za 50% več kot vrednost ure svetovalca oziroma tehničnega svetovalca.

Vrednost kilometrine se izračuna iz sedeža podjetja AM Plus d.o.o. ali iz njihove pisarne v Ljubljani. V cene ni vštet DDV. Cenik velja od 30.4.2012 dalje.

Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >